Mijn gratis advies voor betere transgenderzorg:

Tijdens de FREE PATHH kon iedereen kaarten schrijven met gratis advies aan de deelnemers van het symposium van WPATH. Deze advieskaarten zijn de volgende dag neergelegd bij de koffieplek van WPATH en hebben hier twee dagen voor iedereen zichtbaar gelegen. Een deel van deze kaarten zijn op de Facebook-pagina van de WPATH gepost.

Geïnformeerd Consent - Ik heb meer onderzoek gedaan dan mijn arts - laat mij mijn behandelingspad kiezen!

Geïnformeerd Consent - Ik heb meer onderzoek gedaan dan mijn arts - laat mij mijn behandelingspad kiezen!

Vertel je patiënten over hun mogelijkheden voor voortplanting, zodra ze zich aanmelden voor je zorg. Dit bespreken kort voordat een patiënt met de hormoonbehandeling begint, is veel te laat!!!

Vertel je patiënten over hun mogelijkheden voor voortplanting, zodra ze zich aanmelden voor je zorg. Dit bespreken kort voordat een patiënt met de hormoonbehandeling begint, is veel te laat!!!

MIJN LICHAAM, MIJN REGELS. Dit staat niet ter discussie.

MIJN LICHAAM, MIJN REGELS. Dit staat niet ter discussie.

VOLLEDIGE ZELFBESCHIKKING

VOLLEDIGE ZELFBESCHIKKING

Hoe is het mogelijk een volledig witte conferentie te organiseren? In het bijzonder over pathologisatie, die zeer problematisch en naïef is.

Hoe is het mogelijk een volledig witte conferentie te organiseren? In het bijzonder over pathologisatie, die zeer problematisch en naïef is.

ZORG DAT HET PAST BIJ DE CLIENT, NIET BIJ DE KLINIEK.

ZORG DAT HET PAST BIJ DE CLIENT, NIET BIJ DE KLINIEK.

Wees niet bang om iemand te geloven, die zegt wat is gezegd. Het is onwaarschijnlijk dat iemand liegt over hun gevoelens.

Wees niet bang om iemand te geloven, die zegt wat is gezegd. Het is onwaarschijnlijk dat iemand liegt over hun gevoelens.

WREDE IRONIE:

 • TRANSZORG IS ALLES BEHALVE TRANSPARANT
 • SOCIALISTISCH - AANBOD KANT, kAPITALISTISCHE PRIJZEN
WREDE IRONIE:   TRANSZORG IS ALLES BEHALVE TRANSPARANT   SOCIALISTISCH - AANBOD KANT, kAPITALISTISCHE PRIJZEN

Maak transgenderzorg breed beschikbaar. Niet alleen 2 of 3 grote centra. Transgenders moeten keuze hebben waar ze voor hun gezondheidszorg heen kunnen gaan.

Maak transgenderzorg breed beschikbaar. Niet alleen 2 of 3 grote centra. Transgenders moeten keuze hebben waar ze voor hun gezondheidszorg heen kunnen gaan.

Controle over mijn transitie.

Minder vasthouden aan protocol en meer maatwerk.

Begeleiding aanbieden, in plaats van alleen bepalen of ik wel of niet een echte transman ben.

Werk volgens geïnformeerd consent.

Doe iets aan de zeer lange wachtlijsten.

Controle over mijn transitie. Minder vasthouden aan protocol en meer maatwerk. Begeleiding aanbieden, in plaats van alleen bepalen of ik wel of niet een echte transman ben. Werk volgens geïnformeerd consent. Doe iets aan de zeer lange wachtlijsten.

Luister en hoor wat iemand zegt, want diegene kent hun lichaam en is degene die hun leven leidt.

Luister en hoor wat iemand zegt, want diegene kent hun lichaam en is degene die hun leven leidt.

Meer informatie, meer kennis bij artsen.

Meer informatie, meer kennis bij artsen.

MIJN LEVEN HOUDT ZICH NIET AAN UW PROTOCOLLEN.

MIJN LEVEN HOUDT ZICH NIET AAN UW PROTOCOLLEN.

Cliënten moeten vrij zijn om te kiezen voor de zorg die ze nodig hebben, en niet welk pakket aangeboden kan worden.

Cliënten moeten vrij zijn om te kiezen voor de zorg die ze nodig hebben, en niet welk pakket aangeboden kan worden.

Minder discussie, meer ZORG.

Minder discussie, meer ZORG.

Ik droom van een transgender "plaza" waar alle soorten genderzorg beschikbaar zijn, waar je kunt shoppen voor wat jij nodig hebt.

Ik droom van een transgender "plaza" waar alle soorten genderzorg beschikbaar zijn, waar je kunt shoppen voor wat jij nodig hebt.

Als u het "risico" van het toestaan van toegang tot transitie overweegt, houd rekening met het risico van het ontzeggen van toegang tot transitie (en de schade van wachten en het "bewijzen" van je identiteit).

Als u het "risico" van het toestaan van toegang tot transitie overweegt, houd rekening met het risico van het ontzeggen van toegang tot transitie (en de schade van wachten en het "bewijzen" van je identiteit).

Huisartsen, maatschappelijk werkers, psychologen, iedereen in de medische zorg heeft een basistraining over translichamen en -identiteiten nodig.

Huisartsen, maatschappelijk werkers, psychologen, iedereen in de medische zorg heeft een basistraining over translichamen en -identiteiten nodig.

Iedere gemeente een maatschappelijk werker met genderexpertise!

Iedere gemeente een maatschappelijk werker met genderexpertise!

Meer begeleiding bij sociale transitie!

Meer begeleiding bij sociale transitie!

De BMI is een schijnvertoning, geen wetenschap. Transmensen dwingen om gewicht te verliezen voor hun zorg veroorzaakt eetstoornissen en meer. Stop het nu!

De BMI is een schijnvertoning, geen wetenschap. Transmensen dwingen om gewicht te verliezen voor hun zorg veroorzaakt eetstoornissen en meer. Stop het nu!

WE ZIJN GESTERILISEERD, GEPEST EN TOT ZELFDODING GEDREVEN DOOR ONZE TRANSZORG-ARTSEN. WEES DANKBAAR DAT WE MET U PRATEN OVER BETERE ZORG, EN NIET UW MEDISCHE IMPERIA TOT DE GROND AFBRANDEN.

WE ZIJN GESTERILISEERD, GEPEST EN TOT ZELFDODING GEDREVEN DOOR ONZE TRANSZORG-ARTSEN. WEES DANKBAAR DAT WE MET U PRATEN OVER BETERE ZORG, EN NIET UW MEDISCHE IMPERIA TOT DE GROND AFBRANDEN.

Als een dokter (of psycholoog) het leven en de transitie van een patiënt controleert, is er afhankelijkheid. Er kan geen eerlijkheid zijn, er kan geen echte geestelijke gezondheidszorg zijn en al uw studie zijn zinloos. Verlaat het poortwachten, en de relatie tussen patiënt en zorgverlener zal drastisch verbeteren.

Als een dokter (of psycholoog) het leven en de transitie van een patiënt controleert, is er afhankelijkheid. Er kan geen eerlijkheid zijn, er kan geen echte geestelijke gezondheidszorg zijn en al uw studie zijn zinloos. Verlaat het poortwachten, en de relatie tussen patiënt en zorgverlener zal drastisch verbeteren.

Betere informatie over hormoonmedicatie aan de cliënt.

Betere informatie over hormoonmedicatie aan de cliënt.

Aanspreektitel van de T's die nog geen deskundigenverklaring hebben.

Aanspreektitel van de T's die nog geen deskundigenverklaring hebben.

De cliënt is leidend, niet the doctors. The cliënt heeft de richting en het pad nodig.

De cliënt is leidend, niet the doctors. The cliënt heeft de richting en het pad nodig.

Zoek de balans tussen het recht om te beslissen over eigen leven en lichaam, en zorg in combinatie met zorgvuldigheid.

Zoek de balans tussen het recht om te beslissen over eigen leven en lichaam, en zorg in combinatie met zorgvuldigheid.

Bestraf mensen niet die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn.

Bestraf mensen niet die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn.

U kunt uw patiënten vertrouwen.

Kunnen uw patiënten u vertrouwen?

U kunt uw patiënten vertrouwen. Kunnen uw patiënten u vertrouwen?

Het VUmc doet meer mensen pijn dan ze helpt.

Het VUmc doet meer mensen pijn dan ze helpt.

Hoe zit het met gendereuforie!

Hoe zit het met gendereuforie!

BINAIR DENKEN TER DISCUSSIE STELLEN

BINAIR DENKEN TER DISCUSSIE STELLEN

Zorg geleverd aan de persoon, want één maat past niet iedereen.

Zorg geleverd aan de persoon, want één maat past niet iedereen.

Persoonlijke trans* gezondheidszorg, verwezenlijkt!

Persoonlijke trans* gezondheidszorg, verwezenlijkt!

Bevrijd de vlinder zo snel mogelijk uit de cocon.

Bevrijd de vlinder zo snel mogelijk uit de cocon.

Genderteams zouden transgender activisten moeten hebben, die de professionals kunnen trainen over transgerelateerde zaken op een ervaringsgericht, sociaal en politiek niveau. ER IS ZEER WEINIG TRANS-BEWUSTZIJN IN GENDERTEAMS EN IN GEZONDHEIDSZORG-SYSTEMEN IN HET ALGEMEEN.

Genderteams zouden transgender activisten moeten hebben, die de professionals kunnen trainen over transgerelateerde zaken op een ervaringsgericht, sociaal en politiek niveau. ER IS ZEER WEINIG TRANS-BEWUSTZIJN IN GENDERTEAMS EN IN GEZONDHEIDSZORG-SYSTEMEN IN HET ALGEMEEN.

Openheid/samenwerken, etc in de medische wereld.

Openheid/samenwerken, etc in de medische wereld.

Vertrouw erop dat trans mensen weten wat ze nodig hebben.

Vertrouw erop dat trans mensen weten wat ze nodig hebben.

Betekenisvolle en voortdurende integratie van diverse trans mensen in de planning en het leveren van gezondheidszorg.

Betekenisvolle en voortdurende integratie van diverse trans mensen in de planning en het leveren van gezondheidszorg.

Stel trans-stemmen centraal, vooral van niet-blanke transmensen.

Stel trans-stemmen centraal, vooral van niet-blanke transmensen.

Meer transgender empowerment. Geachte dokter: "U heeft geen macht over mij."

Meer transgender empowerment. Geachte dokter: "U heeft geen macht over mij."

Vraag de trans* aan wie u zorg biedt, wat die belangrijk vindt en luister. GA NERGENS VAN UIT.

Vraag de trans* aan wie u zorg biedt, wat die belangrijk vindt en luister. GA NERGENS VAN UIT.

Mensen niet vragen om zichzelf te bewijen (een jaar lang), en sowieso.

Mensen niet vragen om zichzelf te bewijen (een jaar lang), en sowieso.

SAMENWERKEN met cliënt en ander zorgverleners.

SAMENWERKEN met cliënt en ander zorgverleners.

Waarom zou een vrouw een vagina willen?

Waarom zou een vrouw een vagina willen?

De samenleving moet gediagnosticeerd en begeleid worden.

De samenleving moet gediagnosticeerd en begeleid worden.

Stop met transgender zorg te behandelen als een luxe. Wanneer ik verslaafd ben, krijg ik veel sneller hulp, en mijn probleem wordt gezien als een ernstig probleem. Waarom wordt transgender zorg gezien als een luxe? Moet ik een probleem zijn om er een te hebben?

Stop met transgender zorg te behandelen als een luxe. Wanneer ik verslaafd ben, krijg ik veel sneller hulp, en mijn probleem wordt gezien als een ernstig probleem. Waarom wordt transgender zorg gezien als een luxe? Moet ik een probleem zijn om er een te hebben?

De BMI is een schijnvertoning, geen wetenschap. Transmensen dwingen om gewicht te verliezen voor hun zorg veroorzaakt eetstoornissen en meer. Stop het nu!

... En oneerlijk tegenover transmensen met chronische G.I. conditie.

De BMI is een schijnvertoning, geen wetenschap. Transmensen dwingen om gewicht te verliezen voor hun zorg veroorzaakt eetstoornissen en meer. Stop het nu! ... En oneerlijk tegenover transmensen met chronische G.I. conditie.

Betekenisvolle en voortdurende integratie van diverse transmensen in het plannen en bieden van gezondheidszorg.

Betekenisvolle en voortdurende integratie van diverse transmensen in het plannen en bieden van gezondheidszorg.

Veilige zorg houdt het betrekken en centraal stellen van trans* stemmen in de uitwisseling van informatie in. Conferenties ontoegankelijk maken en trans* integratie beperken creëert onveilige ruimtes en praktijken!

Veilige zorg houdt het betrekken en centraal stellen van trans* stemmen in de uitwisseling van informatie in. Conferenties ontoegankelijk maken en trans* integratie beperken creëert onveilige ruimtes en praktijken!

Tijd om trans mensen als "derde partij" te accepteren, zoals gebruikelijk is voor de meeste andere groepen.

Tijd om trans mensen als "derde partij" te accepteren, zoals gebruikelijk is voor de meeste andere groepen.

Geef de trans* gemeenschap een belangrijke plek bij de WPATH- en EPATH-congressen. Ze zijn volledig gezond en kunnen je vertellen wat ze echt nodig hebben.

Geef de trans* gemeenschap een belangrijke plek bij de WPATH- en EPATH-congressen. Ze zijn volledig gezond en kunnen je vertellen wat ze echt nodig hebben.

Trek onze identiteit niet in twijfel; dat kunnen we heel goed zelf.

Trek onze identiteit niet in twijfel; dat kunnen we heel goed zelf.

De beslissing om in therapie te gaan of niet moet aan mij zijn. Ik ben niet gek, ik ben zeker van mijn besluit. Ik moet IN TRANSITIE kunnen gaan.

De beslissing om in therapie te gaan of niet moet aan mij zijn. Ik ben niet gek, ik ben zeker van mijn besluit. Ik moet IN TRANSITIE kunnen gaan.

DIT IS NIET ONZE ONZIN!

DIT IS NIET ONZE ONZIN!

TRANS = NORMAAL

TRANS = NORMAAL

De diverse kennis afkomstig van transgender ervaringen moet serieus worden genomen en worden geïntegreerd in de manier waarop professionals omgaan met hun werk. (Bijvoorbeeld: niet iedereen beschrijft zichzelf als man/vrouw, maar gewoon als trans, en er is niet altijd een verhaal van "lijden".)

De diverse kennis afkomstig van transgender ervaringen moet serieus worden genomen en worden geïntegreerd in de manier waarop professionals omgaan met hun werk. (Bijvoorbeeld: niet iedereen beschrijft zichzelf als man/vrouw, maar gewoon als trans, en er is niet altijd een verhaal van "lijden".)

Trans zorgverleners zijn bevooroordeeld?? En cis zorgverleners niet?!

Trans zorgverleners zijn bevooroordeeld?? En cis zorgverleners niet?!

Autistisch gedrag kan een manier zijn om met genderdysforie om te gaan.

Autistisch gedrag kan een manier zijn om met genderdysforie om te gaan.

Meer knuffels

Meer knuffels

Het zou nuttig zijn als de transgemeenschap en verzorgers kunnen samenwerken.

Het zou nuttig zijn als de transgemeenschap en verzorgers kunnen samenwerken.

Geïnformeerd consent model zoals bij het Callen-Lorde Community Health Centre - advies- en informatiesessie, decentralisatie transgenderzorg.

Geïnformeerd consent model zoals bij het Callen-Lorde Community Health Centre - advies- en informatiesessie, decentralisatie transgenderzorg.

Volledige voorlichting over het gehele traject: hormonen, operatietechnieken en andere (alternatieve) mogelijkheden/alternatieven.

Betere communicatie en méér zelfregie over het traject, etc.

Volledige voorlichting over het gehele traject: hormonen, operatietechnieken en andere (alternatieve) mogelijkheden/alternatieven. Betere communicatie en méér zelfregie over het traject, etc.

Wanneer er niets mis is, mag de diagnostische fase voor hormonen hooguit 1 gesprek met een psycholoog duren.

Wanneer er niets mis is, mag de diagnostische fase voor hormonen hooguit 1 gesprek met een psycholoog duren.

Bij nieuwe kandidaten voor transgender zorg moet eerst worden vastgesteld wat ze willen en welke ervaring ze hebben.

Bij nieuwe kandidaten voor transgender zorg moet eerst worden vastgesteld wat ze willen en welke ervaring ze hebben.

U zegt dat u geen poortwachter bent, maar u bepaalt nog altijd mijn toegang tot trans-gerelateerde zorg. Die controle moet van mij zijn.

U zegt dat u geen poortwachter bent, maar u bepaalt nog altijd mijn toegang tot trans-gerelateerde zorg. Die controle moet van mij zijn.

Betere medicijnvraag = ruimte om te klagen over bijwerkingen en alternatieve opties (meno-implantaten terug).

Betere medicijnvraag = ruimte om te klagen over bijwerkingen en alternatieve opties (meno-implantaten terug).

Meer vraaggestuurde transitie-ondersteunende zorg.

Meer vraaggestuurde transitie-ondersteunende zorg.

Aanbieders moeten hun bek houden over onze behoeften. Technisch advies is ok, maar: mijn lichaam, mijn beslissingen.

Aanbieders moeten hun bek houden over onze behoeften. Technisch advies is ok, maar: mijn lichaam, mijn beslissingen.